Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Φοβάμαι για αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα !!!!!

Τάσος Καμούτσης, Ιατρός

Μελετώντας όπως ως ενεργός πολίτης έχω την υποχρέωση να κάνω και όσον αφορά τον τομέα μου ως επαγγελματίας της υγείας, τις λεπτομέρειες του προσχέδιου Νόμου Καλλικράτης και επειδή ο χρόνος μου δεν φτάνει, ώστε να αναλώνομαι σε υπόγειες διαδρομές και μυστικοσυνάξεις σε πολιτικά γραφεία πολιτευτών που ο Λαός οδήγησε πρόσφατα σε απόσυρση και το μόνο που μπορούν να μας εγγυηθούν είναι να έχει ο τόπος μας την «μοίρα τους», όπως επίσης και στα γραφεία εκείνων που ορέγονται μεγάλη εκλογική πελατεία και άλλων που περιμένουν νέους υπηκόους να περιστοιχίσουν την «αυλή τους» αποδίδοντας τον «κεφαλικό φόρο» υποκλινόμενοι, έχω να επισημάνω στους πολίτες πλέον, τις ανησυχίες που αφορούν την πιθανή και παραπέρα εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, που αν δεν αντιδράσουμε και αν δεν περιχαρακώσουμε τις εξελίξεις με βασικό γνώμονα το συμφέρον του απλού πολίτη, μπορεί να επέλθει:
1) μέσω της «αποκέντρωσης» και της εξάρτησής τους από τη φορολογία των εργαζομένων και γενικά των πολιτών (δημοτών),
2) από την προβλεπόμενη απαλλαγή του κράτους από την υποχρέωσή του να παρέχει στον πολίτη – δημότη ισότιμες, ενιαίες, αποκλειστικά δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες Υγείας - Πρόνοιας,
3) στην διαχείριση κάποιων ακραίων κοινωνικών προβλημάτων από την ΤΑ, που πιθανόν να έχουν στο τέλος μόνο έναν υποκριτικό – φιλανθρωπικό χαρακτήρα
4) στην υποβάθμιση των ανύπαρκτων δομών και υποδομών των υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας στην περιφέρεια.
Ίσως είναι ακραίο αλλά είναι πολύ επικίνδυνο, ο «Καλλικράτης» να αποτελέσει μοχλό διαμόρφωσης συγκεντρωτικών, τοπικών μηχανισμών, οι οποίοι απαλλάσσουν το κράτος από όποια ευθύνη έχει για την Παιδεία, για την Υγεία, για τις υποδομές, για τις κοινωνικές υπηρεσίες.

H ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ...

Η ανάθεση των υπηρεσιών Υγείας - Πρόνοιας στην ΤΑ και στην Περιφέρεια είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλα τα σύγχρονα κράτη. Στα κράτη βέβαια της Βόρειας Ευρώπης το σύστημα αυτό εξυπηρετεί ολοκληρωμένα τις ανάγκες του πολίτη, αλλά δεν έχει λάβει χώρα μια συνολική μεταφορά της ευθύνης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) και την Πρόνοια από το κράτος σε διάφορους άλλους φορείς (ιδιώτες, ΜΚΟ, στην εταιρική κοινωνική ευθύνη), που δημιουργούν και λειτουργούν υποκατάστατα υπηρεσιών που βαφτίζονται δίκτυα ΠΦΥ και αλληλεγγύης. Το σύστημα επικαλείται και πολύ σωστά την απουσία δημόσιων υπηρεσιών, την εκμετάλλευση των ήδη υπαρχόντων υποδομών (υπάρχοντα Κέντρα Υγείας και σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει την δημιουργία νέων, παρά μόνο με ίδια έσοδα δλδ επιβολή φορολογίας στον δημότη για την κατασκευή και λειτουργία νέων Κέντρων Υγείας), με άμεσο στόχο την παραπέρα μείωση των κρατικών και εργοδοτικών δαπανών για την Υγεία – Πρόνοια.
Έχοντας τα ήδη υπάρχοντα Κέντρα Υγείας ως τον πόλο ανάπτυξης της Δημοτικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, είναι δεδομένο ότι μας οδηγεί να επιλέξουμε γεωγραφικά μεταξύ εκείνων που έχουν ήδη στην περιοχή τους, ειδεμή πρέπει να φτιάξουμε μόνοι μας.
Οι Πολίτες – Δημότες έχουν «πικρή» εμπειρία για το τι σημαίνει να αναλαμβάνει η Αυτοδιοίκηση κρατικές υποχρεώσεις και αρμοδιότητες στην Υγεία - Πρόνοια. Στα προγράμματα Πρόνοιας και στις υπηρεσίες που έχει αναλάβει έως σήμερα η ΤΑ (παιδικοί σταθμοί, Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», κ.ά.) υπάρχει ελλιπής έως μηδαμινή εφαρμογή των προγραμμάτων, ακατάλληλα κτίρια, ελλιπές, απλήρωτο και με ελαστικές σχέσεις εργασίας επιστημονικό και λοιπό προσωπικό. Όλα τα προγράμματα έχουν ημερομηνία λήξης.
Ο αριθμός των ανθρώπων που ωφελούνται από αυτά είναι περιορισμένος.
Έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα και προσφέρουν υποβαθμισμένες.
Λόγω των πολλαπλών ανεπαρκειών του συστήματος οδηγούν σε κατακερματισμό και έχουν ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες κάθε δήμου.
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
Η πορεία του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτυπώνει το χτύπημα που δέχεται το δικαίωμα των λαϊκών στρωμάτων για αποκλειστικά δημόσιες, δωρεάν και υψηλής ποιότητας παροχές Υγείας και Πρόνοιας απ' την παράδοση αρμοδιοτήτων του κράτους στους δήμους.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με την πρώτη μονάδα το 1996. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν 100 μονάδες και η εφαρμογή του ανατέθηκε στους δήμους. Το πρώτο διάστημα οι εργαζόμενοι ονομάζονταν «εθελοντές» και ήταν ανασφάλιστοι. Ακολούθησε δεύτερο πρόγραμμα (με τον τίτλο «Κοινωνική Μέριμνα» το 2000) και τρίτο πρόγραμμα το 2002 επί κυβέρνησης της ΝΔ που απορρόφησε μέρος του δεύτερου προγράμματος. Τον Αύγουστο του 2008, όταν έληξε το πρόγραμμα, η κυβέρνηση μίλησε για συνέχισή του μέσα από κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, και εθνικούς πόρους. Αυτό σημαίνει, στην καλύτερη περίπτωση, ότι θα συνεχιστεί μέχρι το 2013. Ενας αριθμός εργαζομένων μονιμοποιήθηκε με Προεδρικό Διάταγμα, αλλά οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, περίπου 4.000, βρίσκονται εδώ και χρόνια στον «αέρα». Κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, νοσηλευτές και οικογενειακοί γιατροί καλούνται σε αυτές τις συνθήκες να εξυπηρετήσουν περίπου 100.000 ηλικιωμένους χωρίς δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και Ατομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ), χωρίς βεβαίως να μπορούν να καλύψουν τις ουσιαστικές ανάγκες τους. Δουλεύουν απλήρωτοι από 2 έως 7 μήνες, με μισθούς από 450 και 500 έως 900 ευρώ.
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (το 2008) των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας, Απασχόλησης και Υγείας για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013 (ΕΣΠΑ) προβλέπεται ότι ανάδοχοι των προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών στους ηλικιωμένους και στα άτομα που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας είναι δημοτικές και κοινωφελείς επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και «αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στο σκοπό τους την κοινωνική ανάπτυξη ή την πρόνοια ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό κατά το οικείο καταστατικό». Στα πλαίσια αυτά τον Οκτώβρη του 2009 ο Δήμος Γραβιάς ανακοίνωσε τον τερματισμό του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στη Φωκίδα απολύοντας τις τρεις εργαζόμενες. Το πρόγραμμα ανέλαβε η ιδιωτική Πολυκλινική Λαμίας.
Η απόφαση ισχύει και για άλλες υπηρεσίες Πρόνοιας, όπως είναι οι παιδικοί σταθμοί, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), κλπ.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας - Δήμος Αθήνας
Στο συνέδριο του Δικτύου τον Απρίλη του 2009 οι εκπρόσωποί του ζήτησαν την ανάληψη και θεσμικά της ευθύνης της παροχής υπηρεσιών πρόληψης από την ΤΑ, στοχεύοντας σε κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό, ευρωπαϊκά προγράμματα και χορηγίες, σ' ένα κράμα πρόληψης που θα περιλαμβάνει το κράτος, την ΤΑ και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Στο Δίκτυο πρωτοστατεί ο δήμαρχος Αμαρουσίου, Γιώργος Πατούλης. Τους προηγούμενους μήνες ο Δήμος Αμαρουσίου δημιούργησε Ιατρείο Εμβολιασμών για τη «νέα γρίπη», στο οποίο πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά και εκ περιτροπής γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων!
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο Δήμος της Αθήνας. Τον Ιούλη του 2009 πάρθηκε κατά πλειοψηφία απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας για τη δημιουργία «Οργανισμού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Ο Οργανισμός, που έχει τη μορφή «δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης», αναλαμβάνει δράση σε μια σειρά από υπηρεσίες Υγείας κάθε είδους, όπως «πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δημόσιας υγείας, καταπολέμησης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, παροχής ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων, προληπτικών, διαγνωστικών, θεραπευτικών και υπηρεσιών αποκατάστασης». Με αυτήν την απόφαση ο Δήμος της Αθήνας ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο, ώστε να σταματήσει να αποτελεί ευθύνη του κράτους η παροχή και χρηματοδότηση των υπηρεσιών Υγείας - Πρόνοιας. Στα δημοτικά ιατρεία δεν καλύπτονται οι ανάγκες για ΠΦΥ των κατοίκων του Λεκανοπεδίου, ενώ πρέπει να κιλάμε για εργασιακό Μεσσαίωνα, με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, τη μερική απασχόληση, τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.
Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες στον τομέα της Υγείας - Πρόνοιας έχει πάρει και ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ). Πέρυσι το καλοκαίρι είχε διοργανώσει διημερίδα με αντικείμενο τις παροχές Υγείας και Πρόνοιας στη Δυτική Αθήνα στην οποία ο γράφων είχε δώσει το παρόν, δίνοντας έμφαση στο ρόλο που πρέπει να αποκτήσουν οι δήμοι της περιοχής (σ.σ. αναφερόταν στις εξής περιοχές: Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω, Αγιοι Ανάργυροι, Ζεφύρι, Ιλιον, Καματερό, Κορυδαλλός, Περιστέρι, Πετρούπολη, Χαϊδάρι) σε αυτόν τον τομέα. Ίσως προπομπός της επικείμενης διοικητικής μεταρρύθμισης. Βασικό τους επιχείρημα - όπως είχε καταγραφεί τότε - για τη μελέτη και καταγραφή των αναγκών σε αυτούς τους 10 δήμους ήταν ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες των πολιτών και έχει τη δυνατότητα να στηρίζει έναν διαφορετικό προγραμματισμό που θα λειτουργεί επ' ωφελεία του συνόλου».
Παιδικοί Σταθμοί
-- Στο Δήμο Αθήνας αποκλείστηκαν 3.078 παιδιά λαϊκών οικογενειών από τους παιδικούς σταθμούς λόγω ανεπάρκειας των υποδομών. Τα τροφεία, στον ίδιο δήμο, κυμαίνονται από 70 έως 180 ευρώ.
-- Στο Δήμο Πάτρας εκτός παιδικών σταθμών έμειναν 250 παιδιά, 70 περισσότερα σε σχέση με πέρσι. Την ίδια στιγμή, τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς της πόλης είναι κλιμακούμενα, αρχίζουν από 14,67 ευρώ και φτάνουν μέχρι 52,82 ευρώ.
-- Στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα με στοιχεία του «Ρ», 800 παιδιά δεν πήγαν στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς αφού σε σύνολο 2.000 αιτήσεων, μόλις οι 1.200 έγιναν δεκτές. Τα τροφεία κυμαίνονται από 30 έως 100 ευρώ και ο αριθμός των εργαζομένων δεν επαρκεί για τη σωστή λειτουργία των σταθμών.
-- Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, τα τροφεία είναι 1.600 ευρώ το χρόνο, περίπου 145 ευρώ το μήνα.
-- Στο Δήμο Περιστερίου 350 παιδιά έμειναν εκτός παιδικών σταθμών σε σύνολο 800 αιτήσεων. Τα τροφεία κυμαίνονται από 50 έως 150 ευρώ. Χαρακτηριστικό της έλλειψης προσωπικού στους 16 συνολικά βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς είναι πως αντιστοιχεί ένας παιδαγωγός σε 27 παιδιά, όταν προβλέπονται τουλάχιστον δύο.
Σε πολλές περιπτώσεις τα κτίρια όπου στεγάζονται οι παιδικοί σταθμοί είναι ακατάλληλα, σε υπόγεια ή σε ορόφους, δίχως αυλές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Επιστημονική ομάδα του ΕΜΠ είχε ζητήσει το Γενάρη του 2008 την άμεση εκκένωση δύο παιδικών σταθμών του Δήμου Αθηναίων και την ανάγκη άμεσων επισκευών σε άλλους τρεις, διότι κινδύνευαν σε περίπτωση σεισμού!...
Αυτό είναι ένα δείγμα φίλες και φίλοι του τι θα ακολουθήσει. Με βάση αυτό απευθύνω κάλεσμα σε όλους τους πολίτες. Σε όλους τους ενεργούς πολίτες που ζουν και βιώνουν τα μέγιστα προβλήματα της καθημερινότητας, σε αυτούς που δεν τους αρέσει να τους θωπεύουν τα οπίσθια και επιτέλους αφού δεν μας δίνουν κάποιοι τον λόγο, ας τον λάβουμε εμείς. Ας αφήσουμε τους αιρετούς να απολαμβάνουν τους μυστικούς τους δείπνους σκαρφιζόμενοι σχέδια και διαβαίνοντας υπόγειες διαδρομές, παραμελώντας τα προβλήματα των δημοτών τους στέλνοντάς τους ως αμνούς επί σφαγή, διαμένοντας πρώτα, σε άθλια, δυσώδη ποιμνιοστάσια, με ανίκανους ποιμένες. Ως πολύ καλός γνώστης του οδικού δικτύου της περιοχής μας και ως ένας καλός μαθητής της γεωμετρίας, έχω να επισημάνω στους έχοντες το «γενικό πρόσταγμα». Το δούλεμα έχει τα όριά του. Καλέστε τον κόσμο και παλέψτε μαζί του για πραγματικά βιώσιμες λύσεις. Αν θέλαμε Αγάδες στην κεφαλή μας, δεν θα υπήρχε το ΄21. Αν θέλεις από τα Βάγια και τις Θεσπιές να πας στην Θήβα… δεν χρειάζεται να πας μέσω ..Πλαταιών. Και το μικρό παιδί το ξέρει. Η Θίσβη μπορεί να πάει και από Πλαταιές. Και αυτό τον δρόμο έχουν επιλέξει.
Καλώ λοιπόν όλους τους ενεργούς πολίτες των Δήμων Βαγίων – Θεσπιών – Θίσβης και με βάση το κίνητρο που μας δίνει το γήπεδο και τους όρους που μας βάζουν να παίξουμε π.χ στον κρίσιμο χώρο της Υγείας που σας ανέφερα (για άλλους τομείς υπάρχουν καλύτεροι και αμεσότεροι γνώστες) να οργανώσουμε με πρόσωπα το Δίκτυο Πολιτών για την Προστασία και Ανάπτυξη των Δήμων μας, εν όψει των σαρωτικών αλλαγών και εξελίξεων στην νέα Αρχιτεκτονική του Διοικητικού Χάρτη που οδηγούμαστε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: