Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

Η κατά "Καλλικράτη’’ Περιφέρεια και η οικονομική της βάση


Aπό τον πολιτικό μηχανικό Θεόδωρο Κ. Παπαϊωάννου*

Αν και παραβιάζω ανοικτές θύρες ξαναγράφω, ότι η πλήρης απεξάρτηση της αιρετής κατά «Καλλικράτη» περιφέρειας από το κεντρικό κράτος αποτελεί αναγκαία(όχι όμως και ικανή) συνθήκη εκπλήρωσης της αποστολής της . Αυτό επιτυγχάνεται με τη φορολογική αποκέντρωση, την σαφήνεια προσδιορισμού των πόρων και τα εν γένει χρηματοδοτικά εργαλεία προς τον νεοπαγή θεσμό. Αρκεί λοιπόν να ενσωματωθεί χωρίς ’’τεθλασμένες’’ στο Σχέδιο Νόμου η μεταφορά στην Αυτοδιοίκηση των επενδυτικών προγραμμάτων, καθώς και οι εξειδικευμένες προβλέψεις για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος. Η αποσαφήνιση των χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης του «Καλλικράτη» πρέπει να γίνει ως εξής: α) Με το Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», που θα στηρίξει αρχικά τη χρηματοδότηση του «Καλλικράτη», ενώ από το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» μπορούν επίσης να αντληθούν σημαντικά ποσά. Ταυτόχρονα η ανάθεση της διαχείρισης του ΠΕΠ, αποτελεί τον ελάχιστο αναγκαίο όρο εκπλήρωσης του αναπτυξιακού ρόλου της Αιρετής Περιφέρειας. β) Πέρα όμως από αυτά, στο ΕΣΠΑ υπάρχουν προς αξιοποίηση για χάρη της μεταρρύθμισης και άλλες χρηματοδοτικές δυνατότητες . Βασική αρχή πρέπει να είναι ότι η μετάγγιση αρμοδιοτήτων και δομών δεν θα εξαντλείται απλώς στη μεταφορά της μισθοδοσίας προσωπικού και των αντίστοιχων παγίων (κτίρια, εξοπλισμός κλπ.), αλλά θα συνοδεύεται από τους πόρους των Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που έχουν δεσμευτεί για τα αντίστοιχα αντικείμενα.

Η συνέχεια εδώ

Αναφέρω για παράδειγμα, ότι η μεταφορά περιβαλλοντικών αρμοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να συνδυασθεί με τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος(Ε.Π) «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» κ.ο.κ. Παράλληλα, θα πρέπει να επιτευχθεί στο ανώτατο δυνατό επίπεδο ο μέγιστος συντονισμός στην κατανομή των χρηματοδοτικών εργαλείων και συγχρόνως να διασφαλιστεί η προγραμματική δέσμευση αυτών των πόρων με μία κεντρική πολιτική απόφαση, χωρίς αναστάτωση και κυρίως χωρίς καθυστερήσεις στην υλοποίησή και διαχείριση του ΕΣΠΑ. Έχει δειχθεί άλλωστε, ότι η απορροφητικότητα αυξάνεται θεαματικά, όταν υπάρχει τοπική-περιφερειακή διάσταση και στόχευση. Έτσι εν μέσω κρίσης θα δοθεί η αναγκαία αποφασιστική αναπτυξιακή ώθηση στις τοπικές οικονομίες και οι πολίτες θα δουν άμεσα και ορατά θετικά αποτελέσματα. γ) Ξαναγράφω ότι πρέπει να εκπονηθεί γρήγορα (από κάποιο Πανεπιστήμιο ή τη Διεύθυνση Μελετών της Τράπεζας τ Ελλάδας) μια έγκυρη μελέτη, για τις οικονομίες κλίμακας που θα προκύψουν από τη μεταρρύθμιση, αφού μέχρι τώρα έχουμε μόνο ατεκμηρίωτες αναφορές. Με την οικονομία μας κλεισμένη στο ‘’τρίγωνο των Βερμούδων’’ ,η εξοικονόμηση πόρων θα δείξει στο εσωτερικό , ότι η Κυβέρνηση δεν επικεντρώνεται μόνο σε μέτρα περιορισμού του εισοδήματος, της κατανάλωσης, φοροδοτικά και άλλα εισπρακτικά , αλλά προσεγγίζει στον πυρήνα της λειτουργικής εξυγίανσης της διοικητικής μηχανής και στις συνεπαγόμενες θετικές οικονομικές προοπτικές. Ταυτόχρονα στις διεθνείς αγορές και στα ευρωπαϊκά όργανα ,θα στείλει σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας «για υπέρβαση της κρίσης». Η υποστήριξη του «Καλλικράτη» σύμφωνα με το Σχέδιο Διαβούλευσης , προβλέπεται να γίνει μέσω του Προγράμματος «Ελλάδα», -από πιστώσεις του ΕΣΠΑ, των ΠΕΠ και των εθνικών πόρων , που έχουν μόνιμο χαρακτήρα και μέχρι σήμερα κατανέμονται με κριτήρια είτε ασαφή είτε αδιαφανή . Είναι λοιπόν αναγκαία η συγκέντρωση όλων των παραπάνω πόρων σε δυο «πόλους»: α) στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει τους κοινοτικούς πόρους, και β) σε δυο ειδικά ταμεία της Αυτοδιοίκησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τους εθνικούς πόρους, που θα χορηγούν χρηματοδοτήσεις μετά από έγκριση της κεντρικής διοίκησης και μόνο για την υλοποίηση εθνικών πολιτικών και την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση χρειάζεται στον τρόπο κατανομής των εθνικών πιστώσεων με αντικειμενικά και ελέγξιμα κριτήρια, για να τελειώσουν κάποτε οι απαράδεκτες χρηματοδοτήσεις με κριτήρια κομματικο- πελατειο-κεντρικά. Η υλοποίηση του συνόλου των επενδυτικών δραστηριοτήτων πρέπει να εμπίπτει στην ευθύνη των αιρετών Περιφερειών, βάσει των (ΕΠ) που θα έχουν καταθέσει για να εγκριθούν οι αντίστοιχες εθνικές πιστώσεις. Με αυτές τις βελτιώσεις στον «Καλλικράτη», η αιρετή Περιφέρεια θα έχει τον έλεγχο όλων των διαθέσιμων πόρων και μαζί την ευθύνη της διαχείρισής τους με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια. Παράλληλα θα μπουν ‘’ασφαλιστικές δικλείδες’’ στις πρακτικές που στο πρόσφατο παρελθόν, ισοπέδωσαν κάθε έννοια αξιοκρατίας, ισονομίας και δικαιοσύνης. (θα υπάρξει συνέχεια)

*τ. Κοινοτάρχης στο Δήμο Βαγίων &τ. Γ.Γ.ΚΕΔΚΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: