Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Εφαρμογή Νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος.

Κύριε Πρόεδρε
Σας είναι ήδη γνωστό ότι με βάση το Ν. 3868/03-08-2010 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ισχύει η καθολική απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους. Επίσης, στη συνέχεια με την ΚΥΑ 104720/25-08-2010 καθορίσθηκαν τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, ο προσδιορισμός των προστίμων και η διαδικασία είσπραξης αυτών. Μεταξύ των αρμοδίων οργάνων για τον έλεγχο και την εφαρμογή του Νόμου περιλαμβάνονται οι Δήμοι και η Δημοτική Αστυνομία.
Είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2010 για διάφορους λόγους, ο νόμος αυτός εφαρμόσθηκε πλημμελώς και οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν σε όλη τη χώρα ήταν ελάχιστοι. Όμως το Υπουργείο Υγείας με νέο έγγραφό του (με Α.Π.:7136/19-01-2011) το οποίο σας επισυνάπτουμε, επανέρχεται δηλώνοντας ότι είναι αποφασισμένο να συνεχίσει την αντικαπνιστική του πολιτική για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και δεν θα επιτρέψει καθοιονδήποτε τρόπο να ατονήσουν τα μέτρα απαγόρευσης του καπνίσματος. Επιπροσθέτως μας εστάλη έντυπο εβδομαδιαίας ενημέρωσης για τα αποτελέσματα ελέγχων και παραβάσεων το οποίο σας επισυνάπτουμε.
Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, ο Δήμος και η Δημοτική Αστυνομία ως θεσμικά όργανα της συντεταγμένης πολιτείας έχουν την υποχρέωση της εφαρμογής του νόμου, μέσω των ελέγχων που πρέπει να διενεργήσουν αναφέροντας μάλιστα σε εβδομαδιαία βάση τα αποτελέσματα αυτών. Οι έλεγχοι αυτοί θα αρχίσουν μετά από πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Κατόπιν τούτων, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε κατάλληλα το συντομότερο δυνατό όλα τα μέλη σας με κάθε πρόσφορο τρόπο που εσείς κρίνετε, ώστε να μη βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να επιβάλουμε τις κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο στους παραβάτες.
Με τη βεβαιότητα ότι θα σας έχουμε συμπαραστάτες και ότι θα συνδράμετε και εσείς στο δύσκολο έργο που έχουμε επιφορτισθεί από την πολιτεία, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Είναι αυτονόητο ότι είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: