Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Δημοτική Παράταξη «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Θηβαίων

Κύριε πρόεδρε, σας καταθέτουμε τις πιο κάτω ερωτήσεις, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της 27ης Ιουνίου 2011 και να απαντηθούν από τον κ. Δήμαρχο, κατά την διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί «Δημοτικού Ελέγχου – Λαϊκής Συμμετοχής»

1) Ποιά είναι η κατάσταση στο Δήμο μας σήμερα, εις ότι αφορά την Λειτουργία Υπηρεσιών και την κατάταξη του προσωπικού, μετά την ενοποίηση των τεσσάρων πρώην Καποδιστριακών Δήμων και την μεταφορά υπηρεσιών από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του Ν. 3852/2010;

2) Γιατί καθυστερεί η έκδοση απόφασης του Δημάρχου περί ορισμού υπαλλήλων για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και υπηρεσιών καθώς και διάθεσης χώρων και εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τοπικών Κοινοτήτων ;

3) Πότε σχεδιάζετε να υλοποιήσετε τις δεσμεύσεις που προβλέπει ο Ν.3852/2010 σχετικά με:

ü Την συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 παρ.1)

ü Την κατάρτιση κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών από το Δημοτικό Συμβούλιο και την Έγκριση της Χάρτας Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων (άρθρο 63 σημείο η)

ü Την διάθεση κατάλληλα εξοπλισμένου χώρου και γραμματειακής υποστήριξης των Δημοτικών Παρατάξεων (άρθρο 66 παρ.7)

4) Προτίθεστε να εφαρμόσετε τον κανονισμό λειτουργίας του πεζοδρόμου η σκέφτεστε να τον τροποποιήσετε; Σε κάθε περίπτωση ερωτάστε εάν πρόκειται επιτέλους, σε συνεργασία πάντοτε με τους επαγγελματίες του χώρου, να μεριμνήσετε για την διασφάλιση συνθηκών ίσης μεταχείρισης και υγιούς ανταγωνισμού για όλους, αφού βεβαίως πρωτίστως διασφαλίσετε την σωστή λειτουργία του ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ για τους δημότες, τους κατοίκους και τους επισκέπτες του πόλης;

5) Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε υπεύθυνα για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν, από την κατάρρευση τμήματος στο κανάλι του Μόρνου, λόγω ελλιπούς συντήρησης από την ΕΥΔΑΠ, τόσο σε εγκαταστάσεις του Δήμου, όσο και σε σπίτια κατοίκων στο Σαράντι. Επίσης τι ενέργειες έχετε κάνει η προτίθεστε να κάνετε σε περίπτωση καθυστέρησης η άρνησης καταβολής των αποζημιώσεων εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ;

6) Ποιές βελτιώσεις σκέφτεστε να κάνετε στη λειτουργία του συστήματος καθαριότητας και αποκομιδής σκουπιδιών, έτσι ώστε η κατά γενική ομολογία των συμπολιτών μας «βρώμικη πόλη» , να αποκτήσει πιο «ανθρώπινο πρόσωπο»; Υπάρχει πρόβλεψη για την ενίσχυση των υπηρεσιών καθαριότητας στις παραλίες των Δημοτικών Ενοτήτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο;

7) Παρακαλώ να μας ενημερώσετε για την προετοιμασία του Δ. Θηβαίων, σχετικά με τα μέτρα προστασίας , αποτροπής και κατάσβεσης πυρκαγιών, εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου.

8) Ποιές είναι οι προθέσεις σας ως προς την οργάνωση της εμποροπανήγυρις στη πόλη της Θήβας, σε ότι αφορά την λειτουργικότητα της πόλης κατά την περίοδο τέλεσης, την διευκόλυνση των επισκεπτών και της καταλληλότητας του χώρου;

9) Σε τι ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης, σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων της περιοχής ,καθώς επίσης και η ελεύθερη και ασφαλής πρόσβαση στην παραλία στο «Βαθύ»;

Για την Δημοτική Παράταξη της « ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

Σταμάτης Η. Χαλβατζής

Δεν υπάρχουν σχόλια: