Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΓΙΩΝ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΚΕΠ ΣΤΑ ΒΑΓΙΑ

Ο καλλικρατικός Δήμος Θηβαίων βρίσκεται στην διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ). Ο κανονισμός αυτός καθορίζει την διάρθρωση και τον τόπο των υπηρεσιών του Δήμου. Με βάση την πρόταση των υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων, από τα Βαγια μεταφέρονται στην Θήβα όλες οι υπηρεσίες και οι υπάλληλοι που είναι τώρα εδώ και παραμένουν μόνο τα τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Εισπράξεων και ΚΕΠ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι στα Βάγια δεν θα υπάρχει ούτε προσωπικό καθαριότητας, ούτε ηλεκτρολόγος, ούτε υδραυλικός, ούτε συντηρητής, ούτε εργάτης γενικών καθηκόντων. Αντίστοιχες σε πληθυσμό Δημοτικές Ενότητες, Θίσβη και Πλαταιές, διατηρούν το υπάρχον προσωπικό και διασφαλίζουν τις θέσεις εργασίας για το μέλλον! Επιχειρείται δηλαδή μια υποβάθμιση της Δημοτικής Ενότητας και τέως Δήμου Βαγίων, υπό την ανοχή των δημοτικών συμβούλων της συμπολίτευσης, οι οποίοι άπρακτοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, χωρίς καμμία παρέμβαση από μέρους τους. Παράλληλα υπάρχει και η φημολογούμενη μεταφορά υπαλλήλου του ΚΕΠ Βαγίων στην Θήβα, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνετε και αυτή η υπηρεσία. Η παρουσία των δύο υπαλλήλων του ΚΕΠ στα Βάγια κρίνεται ως επιβεβλημένη, λόγω του μεγέθους της Δημοτικής Ενότητας.
Για τους παραπάνω λόγους κατατέθηκαν οι παρακάτω προτάσεις για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα, 23/02/2012
Τμήμα Διοικητικό Αρ. Πρωτ:4546
ΘΕΜΑ: Προτάσεις επί του υπό κατάρτιση Ο.Ε.Υ (Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας) Δήμου Θηβαίων
Συν/μένο: Υπό ψήφιση οργανόγραμμα Δήμου Θηβαίων
Σχετικά με τον νέο υπό ψήφιση ΟΕΥ του Δήμου Θηβαίων διατυπώνονται οι παραπάνω προτάσεις:
1) Προτείνεται η παραμονή στην Δημοτική Ενότητα Βαγίων του υπηρετούντος προσωπικού καθαριότητας, οδηγών και τεχνιτών μέσα από την σύσταση Γραφείου Συντηρήσεων και Γραφείου Καθαριότητας Βαγιών, στα αντίστοιχα πρότυπα για τις Δημοτικές Ενότητες Πλαταιών και Θίσβης. Η ΔΕ Βαγίων είναι ισοπληθής με τις ΔΕ Πλαταιών και Θίσβης και επιπλέον είναι ανάγκη να υπάρχει προσωπικό καθαριότητας και τεχνίτες (υδραυλικός, ηλεκτρολόγος και γενικών καθηκόντων) για την αντιμετώπιση των τρεχουσών και εκτάκτων αναγκών. Η διασφάλιση τόσο των συγκεκριμένων θέσεων όσο και της οργανικότητας τους κρίνεται ως αναγκαία για την Δημοτική Ενότητα και τέως Δήμο Βαγίων
2) Προτείνεται η σύσταση 2 θέσεων εργασίας για το γραφείο ΚΕΠ Βαγίων. Το γραφείο ΚΕΠ Βαγίων αντιμετωπίζει ένα μεγάλο όγκο εργασίας και επιπλέον το τελευταίο εξάμηνο εξυπηρετεί την ΔΕ Θίσβης και την ΔΕ Θεσπιών, λόγω αναστολής λειτουργίας των γραφείων ΚΕΠ στις παραπάνω Δημοτικές Ενότητες. Συνολικά εξυπηρετεί πληθυσμό μεγαλύτερο των 15.000 κατοίκων. Προτείνεται η διασφάλιση 2 τουλάχιστον θέσεων εργασίας για το συγκεκριμένο τμήμα.

Με εκτίμηση,
Δημήτριος – Παναγιώτης Μπατσούλης
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θηβαίων

Δεν υπάρχουν σχόλια: