Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Οι απόγονοι του Νώε και του Δευκαλίωνα

[[ δαμ- ων ]]

Οι απόγονοι του Νώε ως γενάρχες όλων των λαών της γης

Ο κάθε λαός έχει τη δική του μυθική ιστορία για τον κατακλυσμό. Σ’ αυτήν είτε ένα ζευγάρι είτε μια μικρή ομάδα ανθρώπων σώθηκε κι αποτέλεσαν την απαρχή της νέας γενεαλογίας. Οι απόγονοι αυτών συνήθως περιορίζονται στον χώρο όπου διέμεναν κι αποτελούν τους γενάρχες του λαού της περιοχής. Οι Εβραίοι, για να δείξουν την ανωτερότητά τους, και πως όλη η οικουμένη προέκυψε απ’ αυτούς, μας παρουσιάζουν πως όλοι λαοί προέρχονται από τους γιους του Νώε. Ας δούμε την σχετική διήγηση:
[[ Oι τρεις γιοι του Νώε, που βγήκαν από την κιβωτό, ήταν ο Σημ, ο Χαμ και ο Ιάφεθ. Ο Χαμ ήταν ο πατέρας του Χαναάν. Από αυτούς τους τρεις γιους του Νώε προήλθαν οι άνθρωποι όλης της γης…
Αυτές είναι οι γενεαλογίες των γιων του Νώε, δηλαδή του Σημ. του Χαμ και του Ιάφεθ, από τους γιους που αυτοί απέκτησαν μετά τον κατακλυσμό.
Απόγονοι του Ιάφεθ ήταν οι Γόμερ, Μαγώγ, Μαδαί, Ιαυάν, Τουβάλ, Μεσέχ και Θειράς. Απόγονοι του Γόμερ ήταν οι Ασκενάζ, Ριφάθ και Θωγαρμά. Απόγονοι του Ιαυάν ήταν οι Ελισά, Θαρσείς, Κίτιοι και Δωδανίμ. Απ’ αυτούς προήλθαν οι παράκτιοι λαοί σε διάφορες χώρες• κάθε λαός με την ιδιαίτερη γλώσσα και τη φυλή του, διαφοροποιήθηκαν σε έθνη.

Η συνέχεια >>>VagiaBlog…

Οι γιοι του Χαμ ήταν ο Χους, ο Μισραϊμ, ο Φουτ και ο Χαναάν- γενάρχες των αντίστοιχων λαών. Απόγονοι του Χους ήταν οι λαοί Σεβά, Ευειλά, Σατβά, Ρατμά και Σαβτεχά• απόγονοι του Ραγμά ήταν οι λαοί Σεβά και Δενάν.
Ο Χους απέκτησε το Νεμρώδ. Αυτός ήταν ο πρώτος κατακτητής πάνω στη γη. Ήταν γενναίος κυνηγός ενώπιον του Κυρίου. Γι’ αυτό συνηθίζεται να λέγεται: «Γενναίος κυνηγός ενώπιον του Κυρίου, όπως ο Νεμρώδ». Η πρώτη περιοχή της κυριαρχίας του ήταν η Βαβέλ, η Έρεχ, η Αχάδ και η Χαλνή στη χώρα Σεναάρ. Από ’κει έφυγε και πήγε στην Ασσούρ, όπου έχτισε τη Νινευή, τη Ρεχωβώθ-Ειρ, την Κάλαχ και τη Ρεσέν, ανάμεσα στη Νινευή και στη μεγάλη πόλη Κάλαχ.
Από τον Μισραϊμ προήλθαν οι λαοί: Λουδίμ, Ανανίμ, Λεεβίμ, Ναφτουχίμ, Πατρουσίμ, Κασλουχίμ και οι Καδθωρίμ, από τους οποίους προήλθαν οι Φιλισταίοι.
Ο Χαναάν απέκτησε τον Σιδώνα, που ήταν ο πρωτότοκος, και το Χετταίο- γενάρχη των αντίστοιχων λαών. Επιπλέον από το Χαναάν προήλθαν οι Ιεβουσαίοι, οι Αμορραίοι, οι Γεργεσαίοι, οι Ευαίοι, οι Αρουκαίοι, οι Ασενναίοι, οι Αραδαίοι, οι Σεμαραίοι και οι Αμαθαίοι. Στη συνέχεια διαχωρίστηκαν οι φυλές των Χαναναίων, που τα όριά τους έφταναν από τη Σιδώνα προς τα Γέραρα ως τη Γάζα, και προς τα Σόδομα και τα Γόμορρα, Αδαμά και Σεβωίμ ως τη Λασά.
Αυτοί ήταν οι γιοι του Χαμ κατά τις φυλές τους, καθεμιά στις χώρες τους με τις ιδιαίτερες γλώσσες τους.
Ο Σημ, ο μεγαλύτερος αδερφός του Ιάφεθ, είναι ο γενάρχης όλων των Εβραίων. Γιοι του Σημ ήταν οι Αιλάμ, Ασσούρ, Αρφαξάδ, Λουδ και Αράμ- γενάρχες των αντίστοιχων λαών. ΑπόγονοιτουΑράμ ήταν οι λαοί Ουτς, Ουλ, Γεθέρ και Μας. Ο Αρφαξάδ απέκτησε το Σελάχ και ο Σελάχ τον Έβερ. Ο Έβερ απέκτησε δύο γιους: Ο ένας ονομαζόταν Πελέγ, επειδή στην εποχή του διαρέθηκε η ανθρωπότητα, και ο αδερφός του ονομαζόταν Ιεκτάν. Ο Ιεκτάν απέκτησε τον Αλμωδάδ, το Σαλέφ, τον Ασαρμαβέθ, τον Ιαράχ, τον Αδωράμ, του Ουζάλ, το Δικλά, τον Οβάλ, τον Αβιμαήλ, το Σεβά, τον Οφείρ, τον Ευειλά και τον Ιωβάβ. Όλοι αυτοί ήταν απόγονοι του Ιεκτάν. Κατοικούσαν απ’ τη Μισά ως τη Σεφαρά των ανατολικών ορέων. Αυτοί ήταν οι απόγονοι του Σημ κατά τις φυλές τους, καθεμιά στις χώρες τους, με τις ιδιαίτερες γλώσσες τους.
Αυτές είναι οι φυλές των γιων του Νώε, από τις οποίες προήλθαν οι διάφοροι λαοί. Από αυτούς, μετά τον κατακλυσμό, εξαπλώθηκαν οι λαοί πάνω στη γη. ]] ( “Γένεσις”, θ’ 18 και ι’ 1-32 )

Οι απόγονοι του Δευκαλίωνα ως γενάρχες των φύλων του Ελλαδικού
χώρου

Σε αντίθεση προς τους Εβραίους, που θέλουν να παρουσιαστούν οι πρόγονοι όλων των λαών της οικουμένης, οι απόγονοι του Δευκαλίωνα εμφανίζονται ως οι γενάρχες των διαφόρων φύλων στον Ελλαδικό χώρο. Δεν έχουν την εγωιστική έπαρση να είναι γενάρχες όλου του κόσμου. Ας παρακολουθήσουμε τι αναφέρει ο μύθος μας:
[[ Ο Δευκαλίωνας με την Πύρρα, μετά τον κατακλυσμό απόχτησαν δικά τους παιδιά. Γέννησαν τον Έλληνα, τον Αμφικτύονα, την Πρωτογένεια, τη Μελάνθεια, τη Θυία και την Πανδώρα, την τελευταία κόρη, που πήρε το όνομα της γιαγιάς της.
Ο Έλληνας είναι ο γενάρχης των Ελλήνων. Κάποιοι λένε πως δεν ήταν γιος του Δευκαλίωνα, αλλά του Δία. Από τη νύμφη Ορσηίδα ή Οθρηίδα απέκτησε τον Αίολο, τον Δώρο και τον Ξούθο. Ο Αίολος βασίλεψε στη Θεσσαλία, που στην εποχή του την έλεγαν Αιολίδα. Από την Εναρέτη, την κόρη του Δηίμαχου, απόχτησε πέντε γιους. Οι δύο πρώτοι, ο Κρηθέας και ο Αθάμας συνδέονται με τους μύθους της Θεσσαλίας. Οι άλλοι τρεις, οι Σίσυφος, Σαλμωνέας και Περιήρης συνδέονται με τους μύθους της Πελοποννήσου, όπου και μετοίκησαν.
Ο Δώρος είναι ο γενάρχης του φύλου των Δωριέων, στους οποίους ανήκουν οι Σπαρτιάτες, οι Αργείοι, οι Κορίνθιοι, οι κρήτες, οι Ρόδιοι και οι κάτοικοι της μικρασιατικής Αλικαρνασού.
Ο Ξούθος, αφού κυνηγήθηκε από τους αδερφούς του, τον Δώρο και τον Αίολο, έφυγε από την πατρίδα του τη Θεσσαλία και κατέφυγε στην Αθήνα. Εκεί πήρε γυναίκα του την Κρέουσα, την κόρη του Ερεχθέα, που του χάρισε δυο γιους, τον Ίωνα και τον Αχαιό. Ξέσπασε όμως διαμάχη για το θρόνο της Αθήνας. Οι γιοι του Ερεχθέα έδιωξαν τον Ξούθο, που για δεύτερη φορά πήρε το δρόμο της ξενιτιάς. Έφτασε στον Αιγιαλό της Πελοποννήσου, που αργότερα πήρε το όνομα Αχαΐα από το γιο του Αχαιό.
Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Αχαιός, αφού συγκέντρωσε συτατό από την Αιγιάλεια, εξεστράτευσε και κατέλαβε τη Θεσσαλία, απ’ όπου είχε εκδιωχθεί ο πατέρας του Ξούθος. Εκεί βασίλευσε μέχρι το θάνατό του. Οι γιοι του Άρχανδρος και Αρχιτέλης παντρεύτηκαν τη Σκαιά και την Αυτομάτη, τις κόρες του Δαναού, κι εγκαταστάθηκαν στο Άργος. Γι’ αυτό οι κάτοικοί του ονομάστηκαν Αχαιοί, από το όνομα του πατέρα τους.
Ο Ίωνας γύρισε στην πατρίδα του την Αθήνα για να βοηθήσει τους παλιούς του συμπατριώτες, οι οποίοι βρίσκονταν σε πόλεμο με τους Ελευσίνιους. Μπήκε επικεφαλής του στρατού, και κατόρθωσε να νικήσει τους εχθρούς. Τότε οι Αθηναίοι τον ανακύρηξαν βασιλιά τους. Οργάνωσε το κράτος και διαίρεσε τους πολίτες σε τρεις φυλές. Σαν πέθανε, οι Αθηναίοι για να τον τιμήσουν ονόμασαν την πατρίδα τους Ιωνία.
Από τις κόρες του Δευκαλίωνα, η Πρωτογένεια ενώθηκε με το Δία και γέννησε τον Αέθλιο, τον προπάτορα των Αιτωλών και των Επειών. Η Πανδώρα από τον Δία γέννησε τον Γραικό. Η Θυία από το σπέρμα του Δία έφερε στον κόσμο τον Μάγνητα και τον Μακεδόνα. ]]
Από τα παραπάνω μυθολογικά στοιχεία, φαίνεται ότι τα ελληνικά φύλα έχουν ως βασικό γενάρχη τον Δευκαλίωνα. Όμως δεν υπάρχει το εγωιστικό στοιχείο, να θεωρούμε τον Δευκαλίωνα προπάτορα όλων των κατοίκων του πλανήτη μας. Έτσι δικαιολογείται η κοινή ρίζα όλων των κατοίκων του ελλαδικού χώρου.

Σχόλια:
Είναι σαφής η θέση της εκκλησίας σχετικά με την καθολικότητα του κατακλυσμού:
[[ Ο κόσμος έχει πάλινπεριορισθή, μετά τον κατακλυσμόν, εις μίαν οικογένειαν· την οικογένειαν του Νώε. Ο Νώε ευλόγησε τον Θεόν ευθύς μόλις βγήκε από την κιβωτόν· τώρα ο Θεός ευλογεί τον Νώε, ο οποίος αξιώνεται της ιδίας τιμής και ευλογίας, της οποίας είχεν αξιωθεί και ο πρωτόπλαστος. ]]
Πιστεύουν ότι από την οικογένεια του Νώε ξαπλώθηκαν οι άνθρωποι στην Αμερική, στην Αυστραλία και σε όλα τα απομακρυσμένα νησία. Φυσικά, δεν μας λένε πως έγινε αυτή η μετακίνηση. Αλλά « πάντα δυνατά τω πιστεύοντι…». Με την πίστη χτίζονται γέφυρες, που δίνουν κάθε εξήγηση… ( στους ευκολόπιστους δηλαδή, τα πρόβατα της ποίμνης ). Επομένως, αγαπητέ αναγνώστη, κατά την άποψη της εκκλησίας, κρατάμε από το μεγάλο έθνος των Εβραίων. Όλη η αλήθεια είναι αποτυπωμένη στη Βίβλο. Η εξέταση DNA, που δείχνει περίτρανα πως καμια σχέση δεν έχουμε φυλετικά με του προπάτορες της εκκλησίας μας, είναι κατασκεύασμα του Σατανά για να παραπλανήσει το χριστεπώνυμο ποίμνιο. Θα μου πείτε βέβαια ότι μόλις το 2000 η εκκλησία ( καθολική ) αναγνώρισε πως η γη περιφέρεται γύρω από τη γη! Γι’ αυτήν, πέρα από κάθε επιστημονική άποψη, εδραιομένη από τον Αρίσταρχο τον Σάμιο, μέχρι το 2000 η γη ήταν ακίνητη κι ο ήλιος περιφερόταν γύρω απ’ αυτήν. Και η πεποίθηση ήταν τόσο πολύ θεοκρατικά βασισμένη, ώστε να καίνε ζωντανούς όσους υποστήριζαν το αντίθετο.
Κι αν οι άνθρωποι με σχεδίες ή πλοία κατόρθωσαν κι έπλευσαν σε Αμερική και Αυστραλία από την Μεσοποταμία, πως έφτασαν εκεί το μεγάλο πλήθος των πτηνών και ζώων;

Δεν υπάρχουν σχόλια: