Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Αναφορά στη συνέντευξη τύπου της Υπουργού Α. Α.Τ. κυρίας Μπατζελή στη Λιβαδειά (18.12.09 ) και μια πρόταση προς τη Νομαρχία για αγροτική ιστοσελίδα.


Aπό τον πολιτικό μηχανικό Θεόδωρο Κ. Παπαϊωάννου

Θα κινηθώ στις τρείς πλευρές ενός ’’ τριγώνου των Βερμούδων’’ (Α,Β,Γ) που μέσα του είναι σήμερα εγκλωβισμένη η ελληνική και βοιωτική γεωργία: Α) πρώτη του πλευρά η αντίφαση για τον κεντρικό ρόλο της ευρωπαϊκής γεωργίας στις μεγάλες νέες προκλήσεις του 21ου αιώνα ( ένας λόγος οι εκτιμήσεις ότι έως το 2050 η αύξηση κατά 70% του πληθυσμού του πλανήτη πρέπει να συνοδευθεί με αύξηση της παγκόσμιας γεωργικής παραγωγής κατά 70 έως 100%) και ταυτόχρονων νύξεων για το ίδιο το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (ΕΕ) περί μεταφοράς οικονομικών πόρων από τις εισοδηματικές ενισχύσεις των αγροτών, σε τομείς νέων προκλήσεων (αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, επενδύσεις στην έρευνα, στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία στα ευρυζωνικά δίκτυα, κλπ.) Για τώρα τις ελλείψεις σε τρόφιμα η Ε.Ε. καλύπτει κατά πολύ μέσω εισαγωγών από την παγκόσμια αγορά . Αυτό δεν αποτελεί λύση ,γιατί μέσα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας, κρίσεων και κλιματικών απειλών, οφείλει παράλληλα να διατηρεί μη απαξιωμένο ,σε ‘’εγρήγορση’’ και σε ενεργό ετοιμότητα το γεωργικό παραγωγικό της δυναμικό, ώστε να αποσοβήσει πιθανή διατροφική απειλή και να διασφαλίσει στο μέλλον τη διατροφική ασφάλεια των λαών της. Ως σήμερα στην Ε. Ε. η γεωργία παραμένει οικονομικό και γεωπολιτικό πλεονέκτημα που δεν πρέπει να χαθεί . Είναι και παράμετρος που συμβάλει θετικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, με όρους οικολογικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς. Σήμερα η Ε.Ε μέσω της ΚΑΠ καλείται: 1) να προωθήσει και να επιβάλει απαιτητικά παραγωγικά περιβαλλοντικά, ποιοτικά πρότυπα και κανόνες αειφορικής διαχείρισης εδαφών και υδάτων. 2) να μειώσει τις γεωργικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που αποτελούν το δέκα περίπου τοις εκατό του συνόλου των εκπομπών της ΕΕ. Β) Άλλη πλευρά του ‘’τριγώνου’’ είναι : η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υπαίθρου, όπου κατοικεί και εργάζεται το1/2 σχεδόν του πληθυσμού της ΕΕ. και εδώ ζητείται επίσης να συμβάλει η ΚΑΠ . Αν οι εισοδηματικές ενισχύσεις συρρικνωθούν μεγάλο τμήμα της ευρωπαϊκής γεωργίας θα καταρρεύσει ιδίως στις ορεινές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, με επακόλουθο την ερήμωση της υπαί¬θρου. Οι πολλοί θα καταναλώνουν ό,τι τρόφιμα (ακόμη και μεταλλαγμένα) θα τους προμηθεύει η παγκόσμια αγορά και από χώρες που η γεωργία δε σέβεται το περιβάλλον, χώρες όπου οι αγροκτήμονες επιβάλλουν απαράδεκτες συνθήκες εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση λεγόμενη η ποιοτική και οικολογική γεωργία θα απευθυνθεί και θα ενδιαφέρει αποκλειστικά τα εύπορα στρώματα της ΕΕ. . Γ) Τρίτη πλευρά του : Η οργάνω¬ση των συνεταιρισμών και των ιδιωτών αγροτών, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της παρα¬γωγής και της εμπορίας. Η δημιουργία αγροτοβιομηχανικών και ε¬μπορικών μονάδων, όπου αυ¬τό είναι απαραίτητο ή με όποιο άλλο επιχειρηματικό μοντέλο κρίνεται πρόσφορο για την καλύτερη παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση των προϊόντων. Σημαντικοί παράγοντες για την καλή διαδρομή των ελλη¬νικών προϊόντων στην ευρω¬παϊκή αγορά είναι επίσης η τυ-ποποίηση, το μάρκετινγκ και η παραγωγή με χαμηλό κόστος, ώστε να διατίθενται σε αντα¬γωνιστικές τιμές . Εδώ υπογραμμίζω ότι πριν 10 ημέρες προσκλήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας , αντιπροσωπεία της περιφέρειας JIANGXI της Ν. Κίνας που ζητούσε μεταξύ άλλων και γεωργικά προϊόντα (λάδι, κρασί κλπ). Έλαμψαν δια της απουσίας των οι δύο ΕΑΣ του Νομού μας την ώρα που η παρουσία και η επίδοσή των σε άλλα ‘’επίπεδα ‘’ πρέπει να προβληματίσει Αγρότες, Κόμματα, Κυβέρνηση, ίσως και Δικαιοσύνη. Τελική περιβάλλουσα όλων αυτών είναι η αλλαγή νοοτροπίας των α¬γροτών, ώστε να λειτουργούν με γνώμονα την ιδιαί¬τερα απαιτητική ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να καθοδηγήσει τους αγρότες να επιλέγουν και να καλλιεργούν ποιοτικά προϊόντα, που έχουν ζήτηση, και υψηλές τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά. Παρά ταύτα τα τελευταία χρόνια στον κλάδο της γεωργίας και κτηνοτροφίας σημειώνονται σε παγκόσμια κλίμακα ραγδαίες εξελίξεις. Η έκρηξη της τεχνολογίας, η διαμόρφωση νέων συνθηκών στην παραγωγή αλλά και στην παγκοσμιοποιημένη αγορά, δημιουργούν νέες ανάγκες στις οποίες ο αγροτικός τομέας οφείλει να προσαρμοστεί, ώστε να κερδίσει το στοίχημα της επιβίωσης του πρώτα , αλλά και της ανάπτυξης του ύστερα . Στο νομό μας ένα τριτοκοσμικού τύπου χωρίς υπερβολή μοντέλο, ασχεδίαστης, τυχάρπαστης , στρεβλής βιομηχανικής ανάπτυξης που εξέμεσε το Λεκανοπέδιο από τις αρχές της 10ετίας του΄60 , συμβιώνει δυσαρμονικά με ένα σημαντικό αγροτικό προφίλ που οφείλεται στην μέχρι τώρα η άκαμπτη επιμονή και η αντοχή σημαντικού τμήματος νέων αγροτών . Αιχμή του δόρατος σε αυτή την δυσαρμονία είναι η υπόθεση ‘’Ασωπός’’ που συζητήθηκε χωρίς την παρουσία νομικών της ΝΑΒ πριν λίγες ημέρες ενώπιον του ΣτΕ όπου το έφεραν διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις. Σύμφωνα με την εισηγήτρια σύμβουλο κυρία Σακελλαροπούλου ’’.. κατά παράβαση του άρθρου 24 του Συντάγματος.. ..η ΝΑΒ δεν αφαίρεσε τις άδειες κάποιων εργοστασίων…’’ Σήμερα διάβασα ότι ονόματα περιφερειαρχών , νομαρχών στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων και δύο νυν βουλευτών , περιλαμβάνονται στην έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τον Ασωπό, η οποία έχει ήδη διαβιβαστεί στους εισαγγελείς Πλημμελειοδικών Λιβαδειάς και Θήβας με την εντολή να διερευνηθούν πιθανές ποινικές ευθύνες. Το ‘’Ασώπειο’’ περιβαλλοντικό άγος υποβαθμίζει και δυσφημίζει τα βοιωτικά γεωργικά προϊόντα . Για να μην είμαι ακροατής έργων και θεατής λόγων καταθέτω την ακόλουθη πρόταση. Με γνώμονα λοιπόν τη στήριξη του αγροτικού κόσμου του νομού, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Βοιωτίας - έστω και στο λυκόφως της - υπό την αιγίδα του νομάρχη, έχει άμεσο συμφέρον αλλά και υποχρέωση να απαντήσει δυναμικά στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα που μπορεί να προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Να σχεδιάσει λοιπόν αγροτική ιστοσελίδα , φιλοδοξώντας να την κάνει ένα εργαλείο ανάπτυξης του αγροτικού τομέα. Από εκεί οι αγρότες θα ενημερώνονται στις τρέχουσες εξελίξεις στον αγροτικό τομέα, γεωργικές ειδοποιήσεις, επιδοτήσεις , ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες, έντυπα για τη συναλλαγή τους με τις δημόσιες Υπηρεσίες, αλλά και διασύνδεση με άλλες χρήσιμες αγροτικές σελίδες που αναφέρονται στον αγροτικό τομέα. Επίσης η Νομαρχία μέσω του πληροφοριακού αυτού συστήματος θα εξασφαλίσει για λογαριασμό των αντίστοιχων υπηρεσιών της, τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας των υδάτων του ( ποταμών και Υλίκης ) μέσω ειδικών συσκευών δειγματοληψίας. Καλώ τη νομαρχία, να αγκαλιάσει και να υλοποιήσει πάραυτα αυτήν την ιδέα ιστοσελίδας, να την κάνει καθημερινό εργαλείο- σύμβουλο των αγροτών στην οποία εγγραφόμενοι θα εξασφαλίσουν όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, αρκεί να πλήρης, λειτουργική, ενημερωμένη και φιλική. Το στοίχημα για ανάπτυξη του αγροτικού τομέα περνά μέσα και από την ηλεκτρονική εποχή. Στην πρόταση ( για την ιστοσελίδα) θα επανέλθω αμέσως στο επόμενο άρθρο μου.

** (τηλ: 2262022177 κιν:6997189448 email:thpapaioannou@in.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: