Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 8/03/2011 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4143/3-03-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 243 με την μετατροπή κοινωφελούς χώρου (χώρου Γυμνασίου) σε οικοδομήσιμο σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 279/09 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς που εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής των Δημητρίου Δελβενακιώτη του Ιωάννη κ.λ.π.


Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 271 με την μετατροπή κοινωφελούς χώρου (χώρου Δημοτικού Σχολείου) σε οικοδομήσιμο σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 278/09 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς που εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής των Επαμεινώνδα Τζουβελέκη του Χρήστου κ.λ.π.

Θέμα 3ο : Κατανομή ποσού 6.480,00 ευρώ για το θεσμό του σχολικού τροχονόμου κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2010 του πρώην Δήμου Θηβαίων.


Θέμα 4ο : Κατανομή ποσού 1.296,00 ευρώ για το θεσμό του σχολικού τροχονόμου κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2010 του πρώην Δήμου Βαγίων.

Θέμα 5ο : Κατανομή ποσού 109.621,92 ευρώ για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκ/σης Δήμου Θήβας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: