Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Δήμος Θηβαίων

Σας κοινοποιούμε την υπ’αριθ. 5320/11-3-2011 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο- οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 16 του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2011, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30 με τα παρακάτω θέματα, για ενημέρωσή σας.

Θέμα 1ο : Συζήτηση και έκδοση απόφασης σχετικά με τους εγκατεστημένους σταθμούς διοδίων στην είσοδο της πόλης των Θηβών.

Θέμα 2ο : Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. και του ΧΥΤΑ, από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. κ. Τσοκανή Χαράλαμπο.

Θέμα 3ο : Παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Θηβαίων για την υποβολή αιτήματος για τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. με θέμα την αντικατάσταση των τωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός νέων εκπροσώπων του Δήμου Θηβαίων σ’ αυτήν.

Θέμα 4ο : Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία : «Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θηβαίων», μετά τη συγχώνευση των υφισταμένων Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θέμα 5ο : Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θηβαίων και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6ο : Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία : «Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θηβαίων», μετά τη συγχώνευση των υφισταμένων Σχολικών Επιτροπών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θέμα 7ο : Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θηβαίων και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 8ο : Συγκρότηση επιτροπής για την κατάρτιση νέου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων.

Θέμα 9ο : Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2011.

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δώδεκα (12) εργατών καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας.

Θέμα 11ο : Εξασφάλιση προσβασιμότητας σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Αυλίδος 55, μετά από αίτηση του κ. Βρεττού Ιωάννη του Αναστασίου.

Θέμα 12ο: Έγκριση σύνδεσης εισόδου – εξόδου στον υπό ίδρυση σταθμό αυτοκινήτων στην οδό Ετεοκλέους (Ο.Τ. 295) στη Θήβα.

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης για την ανάθεση αποτύπωσης εκτάσεων προκειμένου να συνταχθούν πράξεις αναλογισμού στις οδούς Πλαταιών, Εκάτης & Λαμπράκη στην πόλη των Θηβών.

Θέμα 14ο : Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου : «Αποκατάσταση τμήματος περιτοίχισης Νεκροταφείου Ευαγγελιστή Λουκά», μετά από αίτηση του αναδόχου κ. Κων/νου Κοφίνη.

Θέμα 15ο: Αποδοχή ποσού 109.621,92€ από Υπ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.για λειτουργικές δαπάνες σχολείων α’ δόση 2011.

Θέμα 16ο : Αποδοχή ποσού 6.480.00 από ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για το θεσμό του σχολικού τροχονόμου πρώην Δήμου Θηβαίων περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2010 και κατανομή αυτού.

Θέμα 17ο : Αποδοχή ποσού 1.296,00€ από ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για το θεσμό του σχολικού τροχονόμου πρώην Δήμου Βαγίων περιόδου Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου 2010 και κατανομή αυτού.

Θέμα 18ο : Αποδοχή ποσού 33.678,14€ από ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. που αφορούν σε πρόστιμα Κ.Ο.Κ. Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2010».

Θέμα 19ο : Κατανομή ποσού 114.284,70€ γ΄ δόση οικ.έτους 2010, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: