Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Ενημέρωση για το νερό στην Δημοτική Ενότητα Βαγίων

Στις 8 Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή, υπέβαλλα στην ΔΕΥΑΘ (Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θηβών) την ακόλουθη αίτηση (αρ. Πρωτ: 376/ 8-4-2011)

Αίτημα προς ΔΕΥΑΘ Α.Ε.

Παρακαλώ να με ενημερώσετε εγγράφως για τα παρακάτω ζητήματα που αφορούν την δημοτική ενότητα Βαγιών:

Α) Σχετικά με την χημική ανάλυση του νερού του δικτύου των Βαγίων (επίσημα αποτελέσματα χημικής ανάλυσης, παλαιότερες χημικές αναλύσεις, εργαστήριο ανάλυσης, συχνότητα αναλύσεων)

Β) Αν τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στο δίκτυο υδροδότησης της Δημοτικής ενότητας Βαγίων

Γ) Σχετικά με την χλωρίωση του δικτύου.

Εφεξής, επιθυμώ να λαμβάνω άμεσα γνώση για υπηρεσιακά ζητήματα της εταιρείας, που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Βαγιών για το τόσο κρίσιμο ζήτημα της υδροδότησης.

Με εκτίμηση,

Δημήτριος – Παναγιώτης Μπατσούλης

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θηβαίων

Η παραπάνω αίτηση είχε ως στόχο την επίσημη ενημέρωση, τόσο της δικής μου όσο και των δημοτών, για το μείζον θέμα του νερού στην δημοτική ενότητα των Βαγίων, που τόσο έντονα απασχόλησε και απασχολεί την τοπική κοινωνία.

Ακουλούθησε προφορική ενημέρωση από τον κ. Βονιφάτιο Παπασεραφείμ, Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΘ, ο οποίος, αφού έλαβε γνώση του αιτήματός μου, μου απάντησε προφορικά οτι η ΔΕΥΑΘ είναι αναρμόδια να απαντήσει διότι το δίκτυο ύδρευσης των Βαγίων δεν ανήκει ακόμα στην εν λόγο εταιρεία. Ενημερώθηκα ότι η ενσωμάτωση του δικτύου μας στην ΔΕΥΑΘ, με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν προβλέπεται να γίνει για τα επόμενα 2 έτη. Ως εκ τούτου, τεκμαίρεται οτι δεν θα μπορεί να επιβληθεί ΚΑΜΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ στα τέλη ύδρευσης της δημοτικής ενότητα Βαγίων, για τα επόμενα 2 χρόνια, παρά τα όσα ακούγονται γύρω μας το τελευταίο διάστημα. Ο κ. Παπασεραφείμ με ενημέρωσε ότι το δίκτυο ύδρευσης των Βαγίων υπάγεται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του δήμου Θηβαίων, στις οποίες πρέπει να απευθύνω το αίτημά μου.

Ως εκ τούτου, υπέβαλλα το ίδιο αίτημα στο Δήμο Θηβαίων με Αρ. Πρωτ. 7772/8-4-2011. Ενημέρωσα προφορικά τον Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων κ. Λάμπρο Σερβετά σχετικά με το αίτημα μου και δεσμεύτηκε να απαντήσει εγγράφως. Με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσω τους συνδημότες μου σχετικά με την πορεία του αιτήματός, που αφορά όλους μας.

Δημήτριος – Παναγιώτης Μπατσούλης

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θηβαίων

Δεν υπάρχουν σχόλια: